• E: kontakt@atestlab.cz · T: +420 608 180 680

Fotonové křížové korelační spektroskopie

Velikost a stability 0.5 nm – 10 000 nm

Laboratoř