• E: kontakt@atestlab.cz · T: +420 608 180 680

NANOPHOX/R

Nanophox_cs

NANOPHOX/CS přivádí spektroskopii křížové korelace fotonů (PCCS) k životu, což umožňuje analýzu velikosti nanočástic v zakalených suspenzích a emulzích v rozmezí od 0,5 nm do 10 000 nm při až stokrát vyšším obsahu pevných látek. Navíc může být analyzována stabilita nanosuspenzí a emulze. Vynikajícím technologickým znakem NANOPHOXu je získání dvou samostatně indukovaných intenzit rozptýleného světla, které jsou pak vzájemně korelovány. To umožňuje robustní měření i při vyšších koncentracích vzorku. Typické aplikace zahrnují například farmaceutické přísady, pigmenty a výzkum nanomateriálů obecně.

Senzor NANOPHOX/CS
Celkový měřicí rozsah 0,5 – 10 000 nm
Princip měření Dynamic light scattering (DLS), při 9176° - Dynamický rozptyl světla Photon cross-correlation Spectroscopy (PCCS) – spekrtoskopie křížové korelace fotonů
Zdroj světla λ = 660 nm (červená), Pout = 0 - 30 mW, možné přizpůsobit
Třída ochrany 1
Optika Dvě optické dráhy přes rozdělovač paprsků, bez zarovnání
Zóna měření Vodní nádrž s řízenou teplotou, bez kondenzace, držák lahvičky na nastavitelném držáku X / Y
Teplotní rozsah 1 - 90°C
Teplotní stabilita ± 0.1°C
Přesnost teploty ± 0.1°C při 20°C, přímé měření na lahvičce
Vzorkové lahvičky jednorázové mikro lahvičky 50 µl do 2,7 ml
jednorázové mikro lahvičky 4 ml
skleněné lahvičky (korunkové sklo) až do 4 ml
Vyhodnocení software PAQXOS
Auto NNLS Ne negativní analýza nejmenších čtverců se vstupními hodnotami definovanými systémem, rozsah automatického uchycení.
NNLS Uživatelsky definovaná optimalizace rozsahu přizpůsobení pro jemné ladění, např. PSD s více režimy.
Druhý kumulant přibližný výsledek online s metodou druhého kumulantu (průměrná velikost částic a distribuční šířka)
Analýza stability Amplituda vzájemné korelace jako měřítka stability
Shoda FDA 21 CFR Part 11, ISO 22412