• E: kontakt@atestlab.cz · T: +420 608 180 680

OASIS/L

Suchá & mokrá disperse

OASIS/L kombinuje výkonné suché a mokré rozptylovače v jediném zařízení. Skládá se z proslulého suchého rozptylovače RODOS/L ve spodní části a speciálního adaptéru SUCELL/L dobře zavedeného mokrého dispergátoru SUCELL na horní části. Oba přístroje fungují plně automatizovaně pod kontrolou softwaru nebo ručně pomocí ovládacího panelu.

Změna mezi suchou a mokrou disperzí se provádí během několika sekund. Stisknutím tlačítka na ovládacím panelu nebo příkaz softwaru sniží průtokovou kyvetu do měřicí polohy. Všechny parametry disperze, jako je čerpání a rychlost míchadla, jsou nastaveny a jednotka je připravena k provozu mokré disperze. Další příkaz zvedne kyvetu zpět do krytu. Nyní jsou nastaveny všechny parametry RODOS/L a jednotka je připravena k provozu suchého rozptylovače.

Jako speciálním rysem je kyvetová poloha SUCELL/L řízena softwarem podél optické osy s vysokou přesností. Pro analýzu obrazu je tato funkce použita jako automatické zaostření na měřené částice, tj. software zajišťuje, že částice jsou vždy zobrazovány při maximální ostrosti. Pro laserovou difrakci se tato funkce používá k automatickému umístění kyvety na optimální pracovní vzdálenost, která závisí na rozsahu měření.

OASIS/L lze použít se všemi členy řady QICPIC a HELOS. Pro provoz RODOS/L je nutná extrakční jednotka pro odběr vzorků a tvorbu laminárního proudění vzduchu v měřicích zónách QICPIC nebo HELOS.
Doplněk SUCELL/L lze použít pro budoucí rozšíření RODOS/L na OASIS/L.

Možnosti

Vzhledem k tomu, že OASIS / L se skládá ze dvou nezávislých modulů RODOS / L a SUCELL / L, lze zvolit možnosti obou samostatných jednotek.

RODOS/L

Pro optimální přizpůsobení velikosti částic je k dispozici dispergační řada RODOS / L s vnitřními průměry:

4 mm doporučeno pro 0,1 μm < xmax < 1 500 μm
6 mm doporučeno pro 1 μm < xmax < 3 000 μm
10 mm doporučeno pro 10 μm < xmax < 3 500 μm

Dávkovací možnosti pro RODOS/L:

Předpokladem dobré disperze je hladké a homogenní dávkování. K dispozici jsou dvě různé možnosti dávkování: vibrační podavač VIBRI/L slouží většině aplikací. U aplikací, které vyžadují mikropodávku, využijte ASPIROS/L.

SUCELL/L

  • adaptér malého objemu (SVA) pro aplikace s méně než 60 ml suspenze
  • různá těsnění a hadicové materiály pro speciální kapaliny.
  • zásobníkový stojan s:
    • plnící zásobník s čerpadlem a snímačem hladiny
    • odtokový zásobník s hladinovým senzorem
    • kontejner s čerpadlem a snímačem hladiny
určení: typy senzorů:
HELOS laserová difrakce
QICPIC analýza obrazu
suchá:
0,1 µm – 3 500 µm
5 µm – 3 410 µm
mokrá:
0,1 µm - 875 µm
2 µm – 2 000 µm
provoz: řízeno softwarem standardní operační procedury (SOPs)
Suchá disperze: RODOS- aerosolová tryska
kolize částice - částice
kolize částice - stěna
rychlostní gradienty
průměry vstřikovačů: 4, 6, 10 mm
tlak: 0.1 - 6 bar
průtok vzduchu vstřikovače: 300 l/min
extrakce: aerodynamická
dávkování: VIBRI – dávkování trychtýřem
ASPIROS vstupní lahvičky
vibrační podavač: mg - kg
mikro - dávkovač: µg - mg
QA-systém: Garantováno 50 000 zásahů: à 4g cementu PZ 35
Mokrá disperze: průtokový článek
kapilární síly
kavitační síly
nerezová průtoková kyveta:
laserová difrakce: 0,2 nebo 2 mm
analýza obrazu: 0,2, 0,5, 1 nebo 2 mm
automatické rozpoznání typu kyvet
automatické zarovnání kyvety
Mokrá disperze: průtokový článek nerezová průtoková kyveta:
laserová difrakce: 0,2 nebo 2 mm
analýza obrazu: 0,2, 0,5, 1 nebo 2 mm
automatické rozpoznání typu kyvet
automatické zarovnání kyvety
Kapaliny a přísady
Ultrazvuk až 60 W, nastavitelný
dávkování: optická koncentrace
cirkulace tekutin
objem
laserová difrakce: až do 50%
analýza obrazu: < 1.3% (závislé na průtoku článku)
Čerpáno a rozmícháno
400 ml, 50 ml (s SVA)