• E: kontakt@atestlab.cz · T: +420 608 180 680

GRADIS/L

Gravitační disperze

Tato jednotka je ideální pro produkty, které nepotřebují vysokou dispergační energii, jako jsou krystaly, písek, granule atd. Padací šachta zajišťuje hladkou dispergaci a vyrovná rychlosti částic, které jsou vystaveny laserovému paprsku. GRADIS/L je zásoben programem řízeného dávkování VIBRI/L pro suché disperzní moduly QICPIC a HELOS. Zařízení GRADIS/L je obvykle provozováno společně s odsávací jednotkou pro sběr částic a vytváření laminárního proudění vzduchu. V případě potřeby může být vzorek po analýze shromážděn a znovu použit.

GRADIS/L lze použít pro analýzu velmi hrubých částic a vzorků až do režimu kilogramů.

Šířku výstupní štěrbiny podávacího hřídele lze ručně nastavit na 2 mm, 4 mm nebo 10 mm. To se používá pro aplikaci při analýze obrazu, aby se částice nacházely v pracovní vzdálenosti od objektivu. U velmi jemných částic je k dispozici jednotka s výstupy 1 a 0,5 mm. Sympatec nabízí závitový hřídel s výstupem 20 mm pro maximální využití měřícího rozsahu.

Pádová šachta může být pro účely čištění rozdělena na dvě poloviny. Pro speciální aplikace jsou k dispozici šachty s PTFE povlakem (vodivé nebo nevodivé).

GRADIS/L lze použít se systémem HELOS/KR nebo HELOS-VARIO/KR řadou laserové difrakce nebo senzorem QICPIC/R pro analýzu obrazu.

princip: gravitační proud srážka částice - stěna
srážka částice - částice
dávkování: VIBRI dávkování trychtýřem vibrační dávkovač: g - kg
provoz: kontrolovaný softwarem standardní provozní postupy (SOPs)
aplikace: HELOS laserová difrakce
měřící rozsahy

QICPIC analýza obrazu
měřící rozsahy
1 μm – 8700 μm
R3 – R8

1µm – 30mm
M6 – M8

HELOS/R

CUVETTE

QUIXELL/L

RODOS/L

SUCELL

VIBRI

INHALER

SPRAYER