• E: kontakt@atestlab.cz · T: +420 608 180 680

RODOS

Prášky

RODOS je univerzální suchá dispergační jednotka použitelná pro téměř všechny druhy suchých prášků s velikostí částic v rozmezí od <0,1 μm do přibližně 3 500 μm. Patentovaná kombinace dávkování a rozptýlení umožňuje hladká, kompletní a přizpůsobivou disperzi, která je široce rozšířena do řady SUBMICRON.

Pro optimální přizpůsobení velikosti částic je k dispozici dispergační linka RODOS s vnitřním průměrem:

4 mm doporučeno pro 0,1 μm < xmax < 1 500 μm
6 mm doporučeno pro 1 μm < xmax < 3 000 μm
10 mm doporučeno pro 10 μm < xmax < 3 500 μm

RODOS lze použít se všemi členy linie HELOS.

Možnosti dávkování

Předpokladem dobré disperze je hladké a homogenní dávkování. K dispozici jsou tři různé způsoby dávkování (u mikro-dávkování viz. ASPIROS).

U většiny typů materiálu vzorku je kombinace vibračního podavače VIBRI a vstupní nálevky připojené k disperzní lince dostatečná k vytvoření vynikajícího rozptýleného aerosolového paprsku.

Pro provoz RODOS je k dispozici odběrná jednotka pro odběr vzorků a generování laminárního proudění vzduchu v měřící zóně HELOS.

princip: aerosolový proud srážka částice – částice
srážka částice - stěna
rychlostní gradient
disperze: tlak
proudění vzduchu vstřikovače
extrakce
0,1 – 6 bar
300 l/min
aerodynamická
dávkování: VIBRI dávkování trychtýřem
APIROS dávkování trubicí
vibrační podavač: mg - kg
micro podavač: µg - mg
QA-systém: garantováno 50000 zásahů: 4 g cement PZ 35
provoz: kontrolovaný softwarem standardní provozní postupy (SOPs)
aplikace: HELOS laserová difrakce
měřící rozsahy
0,1 μm – 3 500 μm
R1 – R7

QICPIC

OASIS/L

GRADIS/L

FIBROS

SUCELL/L

VIBRI