• E: kontakt@atestlab.cz · T: +420 608 180 680

PM Tour Praha

Existuje mnoho různých druhů disperzních systémů – jako jsou prášky, granule, vlákna, suspenze, emulze nebo aerosoly. V závislosti na velikosti a tvaru částic vykazují v důsledku svých fyzikálních vlastností různé chování. Ale co mají všichni společného? Určují kvalitu vašeho finálního produktu.

Pouze pokud jsou tyto vlastnosti částic měřeny, mohou být řízeny. Abychom mohli měřit správně – spolehlivě, znovu a znovu – navrhujeme naše přístroje tak, aby byly přizpůsobitelné specifickým potřebám vašeho produktu. Abychom zjistili, jak bychom mohli splnit vaše požadavky, zveme vás na letošní seminář Měření Částic Sympatec, který proběhne na vybraných místech po celé Evropě. Vaše vzorky jsou vítány.

Těšíme se na Vás!

Místo setkání: Hotel Golf v Praze 5

PM Tour Praha | 19 Říjen 2022

ČAS TÉMA Přednášející
09.00 REGISTRACE Josef Chromý
Specialista měření částic
Atest Sp zo.o.
09.15 Přivítání Josef Chromý
09.25 Betterparticles ...Lepšíčástice
... s lepšímipřístroji pro měřeníčástic
Dr. Torsten Hübner,
ObchodníManažerEvropa Sympatec GmbH
09.45 RODOS | QUIXEL | TWISTER & Co.
Přípravavzorků, nakládánísevzorky, disperzespecificky pro suché, mokré a sprejovéaplikace.
Jan Kula
Specialista měření částic
Atest Sp z o.o.
10.10 HELOS | MYTOS & Co.
s aplikacemi analýzyvelikostičástic s klasickou laserovou difrakcí
Laboratorní | modul | 0,1 µm až8750 µm
Procesní| in-line | 0.25 µm až 3,500 µm
Josef Chromý
11.15 Přestávka na kávu
11.30 QICPIC | PICTOS & Co
s aplikacemi Dynamická analýza obrazu pro charakterizaci tvaru a velikosti částic.
Laboratorní | modul | < 1 µm až 34000 µm
Procesní | on-line | 2 µm až20480 µm
Josef Chromý
12.25 NANOPHOX
s aplikacemi Analýzastability a velikosti částic pomocí PCCS v ještě více koncentrovaných nano disperzích
Laboratornímodul | 0.5 nm – 10,000 nm
Dr. Torsten Hübner
12.55 OPUS | NIMBUS
Analýza koncentrace a velikosti částic pomocí ultrazvuková extrakce v neprůhledných disperzích
Procesní i laboratorní| < 0,1 µm až 3500 µm
Marek Kula
Ředitel
Atest Sp zo.o.
13.15 Pozvání na oběd
14.00 Živý workshop
Vaše vzorku jsou vítány! Praktická charakterizace částic v malých skupinách pomocí HELOS | QICPIC | NANOPHOX
Dr Torsten Hübner
Marek Kula
Jan Kula
Josef Chromý
17.00 Ukončení …prodloužíme dle Vašich požadavků.
  • Akce je zdarma.
  • Prosíme o individuální registraci každé osoby.
  • Uzávěrka přihlášek je týden před akcí.

Registrace

Oslovení*TitulJméno*Příjmení*Firma*OdděleníAdresaPSČMěsto*ZeměEmail*Telefone**Aby bylo možné reagovat na vaši registraci, je nutné, abyste uvedli podrobnosti ve všech označených polích.

Zajímáte se o:
Vaše zpráva/ popis vzorků
Budoucí kontakty mohou být spojeny s nabídkou aktuálních informací o přístroji a společnosti, nebo s pozváním na události (např. Výstavy, semináře), které by mohly být v profesionálním zájmu.

Nikdy nebudeme sdělovat žádné vaše osobní údaje třetím stranám. Můžete kdykoli zrušit svůj souhlas s převodem vašich osobních údajů.